Teamworkshop

De weg naar samenwerking

‘Van woorden naar waarden’

Als een team goed samenwerkt, is dat vaak doordat er contact is en respect, voor elkaar en voor elkaars grenzen. Dit zijn basisvoorwaarden voor onderling vertrouwen. Het onderlinge vertrouwen van een team versterkt het zelfvertrouwen, de persoonlijke moed, van alle teamleden. In de workshop ‘De weg naar samenwerking: geen woorden maar waarden’ ervaart een team in samenwerking met een paard de impact van de (kern)waarden contact, respect en vertrouwen.

Bekijk de video op youtube en blader door mijn e-book:

Waarom met een paard?

Een paard is een gevoelig kuddedier, dat zich liefst in een veilige kring voelt opgenomen. Maar hij blijft altijd zeer alert op zijn omgeving en gevoelig voor het gedrag van zijn (menselijke) kuddegenoten. Een team dat wil samenwerken met een paard, zal daarom eerst het vertrouwen van het paard moeten winnen. Bepalend voor het vertrouwen is de aard van het allereerste contact. Als dat goed is volgt respect: in dit geval door het aangegeven van je grenzen en het innemen van je plaats in de groep. Daarna pas ontstaat het vertrouwen. Dat is is bij mensen net zo als bij paarden.

Opbouw van de workshop

Contact maken individueel 

Contact maken

In de workshop wordt allereerst 1-op-1 contact gemaakt met het paard. Het paard kan zich immers overvallen voelen als ineens een heel team op hem af komt. Maar ook kunnen deelnemers zich geïmponeerd voelen door zo’n groot dier en zich zich verstoppen in het team. In het 1-op-1 contact geven we aandacht aan veiligheid en welzijn, zowel van mens als van paard. Aan de overige leden van het team wordt gevraagd om positieve feedback te geven op wat ze in het contact te zien krijgen. Hierbij letten we vooral op de kwaliteit van het contact, met het gevolg ervan voor het respect en het vertrouwen. Als het de eerste keer niet zo goed gaat, kan een teamlid na het krijgen van feedback, zich wagen aan een herkansing.

Teamwork 
In de volgende werkvorm gaan we aan de slag met het team rondom het thema ‘vertrouwen’. Een deel van het team voert (als een ‘paardenkudde’) een oefening uit met het paard. De overige teamleden observeren en geven feedback. Wat gaat er goed? Waar ontstaat onduidelijkheid, miscommunicatie? Waar, of bij wie, ontbreekt er vertrouwen? Hoe komt dat? Wat kunnen we eraan doen om het vertrouwen te herstellen? In de volgende ronde zijn de rollen omgedraaid.

Het menselijke paard 

menselijk paardIn deze oefening gaan we aan de gang met leiderschap. In een paardenkudde is er vaak leiderschap ‘door consensus’. Aan één van de paarden, meestal een ervaren merrie met een stabiel karakter, wordt het leiderschap toevertrouwd. Als de situatie erom vraagt, kan zomaar een ander lid van de kudde het voortouw nemen. Een andere term hiervoor is situationeel leiderschap. In een menselijk team kan ook per situatie verschillen wie van de teamleden het voortouw neemt. In deze oefening mag ieder teamlid als ‘leider’ de rest van het team (als ‘paard’) door een parcours leiden. Hij of zij maakt daarbij alleen maar gebruik van niet-menselijke non-verbale communicatie. Dus wél focus, houding en uitstraling, maar niet gebaren, zoals wijzen of ja/nee schudden. Hiermee wordt op een speelse manier door iedereen natuurlijk leiderschap ervaren.

Nabespreking

Reflectie300Na afloop bespreken we wat we hebben ervaren en waargenomen. Hoe is het gesteld met het vertrouwen en de samenwerking? Waar kunnen we nog aan werken?  En hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze kudde kan schitteren op zijn of haar eigen plek?
Tijdens de workshop worden foto’s gemaakt. Deze kun je gratis downloaden.

Neem contact op

Wil je meer weten over deze workshop teamcoaching? Neem dan contact op via het contactformulier.

Coaching en communicatietraining met behulp van paarden