Wat doet de paardencoach?

Het coachproces tussen mens en paard vindt plaats onder begeleiding van de paardencoach.  Voor het welslagen van de coachsessie (of het coachtraject) is de kwaliteit van de begeleiding van groot belang.

Aandachtspunten voor de paardencoach

Anita met Scotty (zwart) en Peer (wit)De paardencoach begeleidt de sessie van begin tot eind, doet de nabespreking met de klant en maakt eventueel afspraken voor een vervolg. Tijdens de sessie houdt de paardencoach zich bezig met:

 • de fysieke en mentale veiligheid van de klant;
 • het welzijn (gezondheid en veiligheid) van het paard;
 • het ‘vertalen’ van hetgeen het paard aangeeft naar feedback voor de klant;
 • vragen en doorvragen naar ‘de vraag achter de vraag’;
 • handvatten aanreiken waarmee de klant inzichten kan vertalen naar maatregelen om:
  • te leren met issues om te gaan;
  • waar nodig te veranderen in houding en gedrag.

Opleiding

Een goede paardencoach heeft veel kennis van zowel paarden als van mensen als van het coachen. Om het werk goed te doen is het nodig om na een algemene coachopleiding een specialisatie voor paardencoaches te volgen. In deze opleiding wordt aandacht gegeven aan:

 • paarden, hun gedrag en hun gezondheid;
 • coachtechnieken en werkvormen, gericht op de interactie tussen mens en paard;
 • observeren, vragen, doorvragen, feedback geven.

Coachpaard moet fit zijn

Een goede paardencoach weet dat je niet met een paard kunt coachen dat niet 100% fit is. Het gaat dan niet alleen om de fysieke gezondheid maar ook om het welbevinden van het paard. Een goede paardencoach zorgt ervoor dat het paard voor de sessie een goede warming-up krijgt en pas na een cooling-down weer terug gaat naar de kudde, de stal of de paddock.

Coaching en communicatietraining met behulp van paarden